{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

 
 
JADE
 
 
歷經《NEMO》的無懼和《Snow White》的深沉內斂,兩度因疫情及颱風而取消的專場演唱會沒入時間的洪流裡,看似滅絕匿跡,實則隱身洗煉。
 
2023年再次浮現,已然超脫實相形軀···
 
這次我們風雨無阻,將這段旅程濃縮成一場完整的演出。是時候打開JADE說亮話,探究成軍四年累積的能量。
 

 

 

周邊商品